facebook карта на сайта

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


1. Д-Р БЛАГОЙ ВЕЛИНОВ СТАНКОВ

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ:

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р БЛАГОЙ СТАНКОВ" ЕООД

АДРЕС на кабинет:

с. Челопеч ул. "Кирил и Методий" №10

ДЕЙНОСТ:

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

2. Д-Р МАРИЕЛА ПЕТКОВА РАДОМИРОВА

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ:

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – Д-Р МАРИЕЛА РАДОМИРОВА"

АДРЕС на кабинети:

с. Челопеч ул. "Кирил и Методий" №10

 гр. Копривщица, ул. "Хаджи Ненчо Палавеев" №9

ДЕЙНОСТ:

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

3. Д-Р МАРИЯНА ЛУКАНОВА СТАНУЛОВА

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ:

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА -Д-Р МАРИЯНА СТАНУЛОВА"

АДРЕС на кабинет:

с. Челопеч, общежитие - пл. "Освобождение №5"

 ДЕЙНОСТ:

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Безплатни консултации, прегледи и здравни услуги, извършвани от лекари специалисти по – „Педиатрия“  и "Вътрешни болести" в кабинети в сградата на Поликлиника, находяща се в с. Челопеч, ул. "Кирил и Методий" №10 за жителите на община Челопеч:

1. Безплатно медицинско обслужване от Педиатър - д-р Цветана Димова /д-р Джурова/ по предварително оповестен ежемесечен график на електронната страница на общината /секция "СЪОБЩЕНИЯ" / и по информационните табла в населеното място:

- за посещаващите занятия, възпитаници на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  и ДГ „Ханс Кристиан Андерсен“ ;

 

- за децата с адрес в Община Челопеч, в кабинет в сградата на  Поликлиниката, находяща се в с. Челопеч, ул. "Кирил и Методий" №10, след предварително записване при Дежурни по ОбСС в административната сграда на община Челопеч всеки работен ден от 08.00ч. – до 16.30ч. или на телефон 07185 2015;

 

 

2. Безплатно медицинско обслужване от Лекар специалист по „Вътрешни болести“ - д-р Владимир Марков , включващо -  прегледи и лечение, ехография на коремни органи със собствена апаратура, електрокардиограма на сърце, ендоскопска диагностика на стомашно-чревен тракт, бърз достъп до стационарните звена на  болницата, домашни посещения на нуждаещи се пациенти.

График за прием:

- Всеки четвъртък от 15:00 часа в сградата на бивша Поликлиника, находяща се в с. Челопеч, ул. "Кирил и Методий" №10;

 

В кабинет в Медицински център в гр. Златица /III етаж/ в:

 

   Понеделник, сряда и петък -  от 15.00 часа;

   Неделя - от 10.00 часа до 13.00 часа;

3.
Безплатни медицински прегледи от лекар – хирург д-р Стоян Сотиров за всички жители с адрес в Община Челопеч в кабинет в сградата на  Поликлиника - с. Челопеч  по предварително оповестен ежемесечен график на електронната страница на общината /секция "СЪОБЩЕНИЯ" / и по информационните табла в населеното място.

     

Жителите на Община Челопеч могат да ползват безплатно услугите на д-р Сотиров и в кабинет №37 на XXIV ДКЦ, с адрес  гр. София бул. «Никола Жеков» №3 всеки делничен ден както следва:

- Понеделник от 15.30 часа до 17.30 часа;

- Вторник от 09.30 часа до 11.30 часа;

- Сряда от 15.30 часа до 17.30 часа;

- Четвъртък от 09.30 часа до 11.30 часа;

 

Телефон за записване 0887927060 - д-р Сотиров

 

 

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
banner
Вие искате да получите повече информация от сайта за:
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.