facebook карта на сайта

Достъп до обществена информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Правно основание: чл.24 от ЗДОИ

Необходими документи: Заявление – по образец

Срок: 14 дни

Контактна информация:

Адрес: 2087 с. Челопеч, община Челопеч, област Софийска, пл. „Освобождение” №1

e-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg 

Телефон: 07185/25 50

Факс: 359/71069913

Определен служител: А. Стоянова – мл. експ. „ВО и ПОК”, Дирекция "Специализирана", съгласно Заповед №З-69/30.01.2020 г.


Начини за заявяване за достъп до обществена информация:

 

Център за услуги и информация на гражданите в община Челопеч
(писмено и устно) 

Електронна поща: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg


Работно време: 08:00 - 16:30 часа


Такса:
Достъпът до обществена информация е безплатен.

 

Ако заявителя желае копие от нея може да го получи на съответен технически носител, след заплащане на нормативно установени разходи за това съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите.

 

дискета – 1 брой – 0,50 лв.

CD – 1 брой – 0,50 лв.

DVD – 1 брой – 0,60 лв.

разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.

ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.

факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.

видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.

аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.

писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

Стойностите не включват ДДС.

Място за преглед/четене на предоставена информация:

Център за услуги и информация на гражданите в община Челопеч

 


Полезни връзки:

Програма Достъп до Информация

Подстраници

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.