facebook карта на сайта

БИЗНЕС

ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ Челопеч Майнинг ЕАД е дъщерно дружество на Дънди Прешъс Металс Инк. Дейността на дружеството е добив и преработка на медно-златни руди от находище Челопеч и производство на медно-златен концентрат. Находище Челопеч е разположено западно от с. Челопеч, на южния склон на Стара планина в Златишката котловина и е приблизително 700 м. над морското равнище. Геоложките проучвания в района на находището датират от 1840 г. Експлоатацията на находището започва в края на 50-те годинини на XX век. Първоначалният капацитет на рудника и преработвателната фабрика е едва няколко хиляди тона. В началото на 70-те г. е извършено разширение на рудника и е построена нова обогатителна фабрика за производство на концентрат. През 1991 г. промени в екологичното законодателство принуждават комплекса да спре работа. През м. декември 1993 г. се учредява смесено дружество между Челопеч ЕООД – изцяло държавна собственост – и ирландската компания Наван Рисорсиз Плс., по-късно преименувана на Наван Майнинг Плс. Рудникът и фабриката отново започват да работят през 1994 г. През месец юни 1999 г., държавното дружество е приватизирано и се създава Наван Челопеч АД. В края на 2002 г. Наван Майнинг Плс. е обявена в несъстоятелност. След проведен многоаспектен технико-икономически и финансов анализ (дю дилиджънс), за преференциален купувач е избрана канадската Дънди Прешъс Металс Инк. На 30 септември 2003 г. компанията успешно приключва сделката за българските активи на Наван Майнинг АД. На 27 февруари 2004 г. Челопеч Майнинг ЕАД и Министерски съвет на Република България, представляван от Министерство на Икономиката, подписват Допълнително споразумение към Договор за предоставяне на концесия за добив на полезни изкопаеми – медно-златно-пиритни руди от находище Челопеч, област Софийска. От групата на малките и средните предприятия са “Челтех” ООД и “Хидрострой”. Като цяло икономическият пейзаж в региона се определя от частната инициатива.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.